Aktualności
Piątek 21.04.2017
I Turniej Sportów Obronnych o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 2017
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe wraz z Patronem Turnieju Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego - Adamem Jarubasem mają zaszczyt zaprosić uczniów Waszej Szkoły/ członków Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w I Turnieju Sportów Obronnych o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

1. Miejsce Turnieju: Zespół Szkół  w Kostomłotach Drugich, 26-085 ul. Kielecka 9

2. Termin Turnieju: 20 maja 2017 roku

3. Uczestnicy:

·         Turniej skierowany jest do uczniów klas mundurowych oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w wieku 14-18 lat

·         Każda szkoła oraz każde OSP może oddelegować jedną drużynę  4- osobową z opiekunem-kierownikiem drużyny.

4. Konkurencje Turnieju:

·         Strzelanie sportowe

·         Pierwsza pomoc przedmedyczna

·         Ratownictwo wodne- rzutki do celu

·         Sztafeta pożarnicza.(4 X 50 m)

·         Test z zakresu  wiedzy historycznej, obronnej i przedmedycznej  

5. Termin przesłania zgłoszenia: 10 maja 2017 roku.

·         zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu

·         adres do przesłania zgłoszenia:

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe

Zagnańska 84 a, 25-528 Kielce

lub na adres mailowy stowarzyszenia : imprezy@tvsports.pl

Organizator zastrzega sobie, iż w  związku z ograniczoną ilością miejsc

o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.


Osoba do kontaktów p. Izabela Gajek telefon 608 200 683,

 adres mailowy imprezy@tvsports.pl.


Regulamin imprezy dostępny na stronie : www.bilard.kielce.pl


Załączniki:

 

1.     Regulamin Turnieju

2.   Program Turnieju,

3 .  Formularz zgłoszeniowy

4.   Sztafeta 

5.   Rzutki

 

Żródłem wiedzy historycznej regionu jest zbiór wspomnień i biografii pod redakcją Karola Klisina i Ilony Śliwińskiej pt "Kobiety niezłomne ziemi świętokrzyskiej" Kielce 2016. Pozycja dostępna jest również w formie PDF - LINK 

 

powrót