Regulamin rozgrywek 2019

I. Postanowienia ogólne.

 1. Świętokrzyska Bilardowa Liga Biznesu 2019 będzie rozgrywana pomiędzy zgłoszonymi drużynami reprezentującymi środowisko biznesowe, dziennikarzy oraz przedstawicieli wolnych zawodów z regionu świętokrzyskiego. Organizatorem rozgrywek jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Mecze ligowe rozgrywa się na podstawie oficjalnych przepisów gry w pool bilard Polskiego Związku Bilardowego, w szczególności przepisów gry w odmiany „8” bil , „9” bil i „10” bil.

 3. Mecze Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu 2019 będą rozgrywane w siedzibie Kieleckiego Centrum Bilardowego PZBil w Kielcach, pl. Moniuszki 2b (budynek Kieleckiego Centrum Kultury) wg ustalonego terminarza spotkań. Terminy poszczególnych rund zostaną wyznaczone na poniedziałki po zamknięciu etapu przyjmowania zgłoszeń drużyn. W ramach wyznaczonych terminów będą rozgrywane jednocześnie wszystkie mecze danej rundy spotkań. Planowany początek meczów w poszczególnych terminach zaplanowany jest na godz. 19:30.

 4. Firmy, których drużyny zostaną zgłoszone do rozgrywek, otrzymają prawo umieszczenia swojej reklamy firmy (jaki format reklamy do ustalenia z Organizatorem), rozwieszanym w siedzibie Kieleckiego Centrum Bilardowego przez dany rok rozgrywek.

 5. Drużyny ligowe składają się z minimum 3 zawodników amatorów. Zawodnikami mogą być właściciele firmy, jej pracownicy lub osoby z innych firm. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni do oficjalnych rozgrywek I i II Polskiej Ligi Bilardowej. (wyjątkiem jest dopuszczenie zawodnika z II ligi, co ustalane jest na spotkaniu poprzedzającym rozgrywki). Aktualny wykaz tych zawodników jest dostępny na stronie PZBil.

 6. Każdy zawodnik biorący udział w meczu ligowym powinien posiadać strój bilardowy: ciemne spodnie (dopuszcza się dżinsy), koszulka polo z wyraźnymi emblematami firmowymi.

 7. Odpowiedzialność za udział drużyny w rozgrywkach spoczywa na kapitanie drużyny. Kapitanowie drużyn zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o terminach spotkań przez Organizatora.

 8. Transfer zawodników lub dopisanie nowych zawodników odbywa się w okresie wakacyjnym po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi.

II. System gier.

 1. Rozgrywki ligowe prowadzone są w dwóch rundach:

 • W rundzie zasadniczej drużyny będą rozgrywać pojedynki systemem „każdy z każdym”.

 • Do rundy play-off awansuje 8 najlepszych zespołów z rundy zasadniczej. W fazie play-off, 1/4 finału oraz 1/2 finału będą rozgrywane po dwa mecze systemem; „mecz i rewanż”. O awansie do kolejnej rundy zadecyduje bilans wygranych spotkań. W przypadku remisu w dwumeczu pod uwagę będzie brany bilans partii, a w przypadku remisu w liczbie zdobytych partii, o awansie zadecyduje konkurs rzutów karnych rozegranych tuż po zakończeniu meczu rundy rewanżowej. Do rzutów karnych nominuje się po 3 zawodników z każdej drużyny, którzy wykonują po 3 serie naprzemiennie. Jeżeli po rozegraniu tej serii rzutów karnych nadal jest remis, wówczas gramy do pierwszej pomyłki w serii.

 1. Każdy mecz będzie prowadzony do osiągnięcia przez którąś z drużyn 8 wygranych partii i będzie rozgrywany w czterech turach – do osiągnięcia 2, 4, 6 i 8 punktów przez jedną z drużyn. Przed każdym pojedynkiem kapitanowie drużyn wytypują kolejność występowania swoich zawodników w trzech pierwszych turach spotkania. Mecz będzie rozgrywany wg poniższego schematu:

 • Pierwsza tura meczu rozgrywana będzie przez pierwszą parę (wyznaczonych zawodników) w odmianę 8-bil do osiągnięcia przez jednego z graczy 2 punktów (wygranych partii).

 • Druga tura meczu rozgrywana będzie przez drugą parę (wyznaczonych zawodników), którzy będą kontynuować mecz w odmianę 9-bil, do momentu osiągnięcia przez jednego z nich 4 punktów (wygranych partii), z uwzględnieniem wyniku osiągniętego w pierwszej turze spotkania.

 • Trzecia tura meczu, rozgrywana będzie przez trzecią parę (wyznaczonych zawodników), którzy będą kontynuować mecz w odmianę 10-bil, do momentu osiągnięcia przez jednego z nich 6 punktów (wygranych partii) z uwzględnieniem wyniku osiągniętego w poprzednich dwóch turach spotkania.

 • Do ostatniej – czwartej tury – kapitanowie drużyn wyznaczą po dwóch zawodników (mogą to być zawodnicy uczestniczący już w meczu w poprzednich turach, z wyłączeniem zawodnika, który rozgrywał mecz w odmianę 10- bil, lub zawodnik rezerwowy), którzy będą rozgrywać w parach (uderzenia zawodników z danej drużyny odbywają się na przemian) mecz w odmianę 9-bil do osiągnięcia przez którąś z drużyn 8 punktów (wygranych partii), oznaczających zwycięstwo, przy uwzględnieniu wyniku osiągniętego w trzech poprzednich turach.

 1. W każdym meczu obowiązuje rozbicie naprzemiennie, tzn. po rozegraniu walki wstępnej o rozbicie, zawodnicy drużyny, którzy ja wygrali będą rozpoczynać wszystkie partie nieparzyste meczu (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), zaś ich rywale wszystkie partie parzyste (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14).

 2. Punktacja w meczu wygląda następująco:


Wynik spotkania

Punkty drużyny wygranej

Punkty drużyny przegranej

8:0 – 8:1

3

0

8:2 – 8:6

2

0

8:7

2

1


 1. O kolejności miejsca w tabeli ligowej w pierwszej kolejności decydują zdobyte punkty, następnie bilans partii. W przypadku równej ilości w/w punktów decyduje wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy danymi drużynami.

 2. W rozgrywkach prowadzona będzie również Klasyfikacja Indywidualna, do której będą zapisywane wyniki wszystkich pojedynków każdego zawodnika biorącego udział w rozgrywkach. Po każdej kolejce rozgrywek zawodnicy będą mieli zapisywany bilans partii uzyskany w trakcie swojego udziału w meczu. Na koniec sezonu rozgrywek, po podsumowaniu wszystkich wyników, zostanie ogłoszony Zwycięzca Klasyfikacji Indywidulanej, który otrzymuje tytuł Najskuteczniejszego Bilardzisty Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu 2019.

 3. W przypadku, gdy z ważnych powodów drużyna nie będzie mogła rozegrać spotkania w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość przełożenia meczu na inny termin. Spotkanie to musi być rozegrane przed następną kolejką. Konieczność przełożenia pojedynku musi być zgłoszona Organizatorowi co najmniej na jeden dzień roboczy przed wyznaczonym właściwym terminem. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego przełożenia meczu przez jedną drużynę w fazie play-off.


 1. W przypadku niestawienia się całej drużyny na mecz oraz braku zgłoszenia konieczności przełożenia meczu na inny termin, do klasyfikacji drużynowej drużyna przeciwna otrzymuje 3 pkt. walkowerem oraz do bilansu partii zostanie zapisany wynik 8:0. Zespół, który nie stawił się na mecz nie otrzyma żadnego punktu do klasyfikacji drużynowej, zaś do bilansu partii zostanie zapisany wynik 0:8. Przy walkowerze obustronnym obie drużyny nie otrzymają punktów i zostanie zapisany im bilans partii 0:8.

III. Nagrody.

 1. W rozgrywkach Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu 2019 przewidziane są następujące nagrody:

- 1 miejsce - udział w Mistrzostwach Polski Biznesu dla trzech zawodników,

- pozostałe miejsca – puchary.

 1. Zwycięzca Klasyfikacji Indywidualnej otrzymuje statuetkę.

IV. Ochrona danych osobowych

 •  
  1. Organizator, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, będzie przetwarzał dane osobowe uczestników (w szczególności kapitanów drużyn), obejmujące swoim zakresem imię, nazwisko, numer telefonu oraz ew. adres mailowy, jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia rozgrywek Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu 2019.

  2. Ponadto, Organizator będzie w ramach rozgrywek udostępniał wizerunek uczestników, w postaci zdjęć na stronie internetowej http://www.bilard.kielce.pl, w zakładce Turnieje/Liga Biznesu.

  3. Wyrażenie przez uczestników rozgrywek zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym w ust. 1 i 2 jest dobrowolne, jednakże brak przedmiotowej zgody znacznie utrudni prawidłową organizację rozgrywek.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator przed rozpoczęciem rozgrywek wyznaczy Koordynatora rozgrywek, którego zadaniem będzie bieżąca obsługa rozgrywek oraz bezpośredni kontakt z kapitanami zgłoszonych do rozgrywek drużyn.

 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

 3. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują regulaminy i przepisy Polskiego Związku Bilardowego.


Zapoznałem się z przepisami Regulaminu Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu 2019 i je akceptuję.


…………………………………………..

(podpis uczestnika)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym w postaci mojego wizerunku, w zakresie określonym Regulaminem Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu 2019.


Kielce, dnia …………………


…………………………………………..

(podpis uczestnika)