Regulamin
1. Świętokrzyska Bilardowa Liga Młodzieżowa jest cyklem turniejów organizowanym przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe. Uczestnikami rozgrywek mogą być uczniowie zrzeszeni w Stowarzyszeniach Sportowych w tym w Uczniowskich Klubach Sportowych działających na terenie naszego województwa w wieku do lat 16-tu (rocznik 2001 i młodsi), z wyłączeniem członków kadry narodowej.
2. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani w PZBil, czyli muszą posiadać licencje sportową zawodnika PZBil na dany sezon sportowy lub kartę bilardzisty z numerem porządkowym (kluby otrzymają karty rejestracyjne od PZBil).
3. W ciągu całego roku kalendarzowego zostanie rozegranych 5 turniejów w terminach:


Lp.

Termin zawodów

Dzień tygodnia

Miejsce zawodów

Odmiana gry

1.

11 kwietnia

Wtorek

Kieleckie Centrum Bilardowe

odmiana 9-bil

2.

11 maja

Czwartek

Kieleckie Centrum Bilardowe

odmiana 8-bil

3.

06 czerwca

Wtorek

Kieleckie Centrum Bilardowe

odmiana 9-bil

4.

12 września

Wtorek

Kieleckie Centrum Bilardowe

odmiana 8-bil

5.

24 października

Wtorek

Kieleckie Centrum Bilardowe

odmiana 9-bil

4. Opłata startowa za cały sezon wynosi 100 zł od zespołu.
5. Zawody rozgrywane będą oddzielnie dla czterech grup - dziewcząt i chłopców w kategorii młodzik - rocznik 2004 i młodsi oraz junior- rocznik 2003 - 2001. W grupie junior mogą występować zawodnicy rocznikowo przypisani do grupy młodzików, bez prawa powrotu do swojej grupy wiekowej do końca sezonu.
6. Mecze rozgrywane będą w odmianę ''8' i ''9'' bil systemem 2 x KO + puchar. Uczniowie SP pojedynki w odmianę 9 bil rozgrywają wg. zasad młodzika, tj. (sześcioma bilami).
7. Ranking indywidualny prowadzony będzie oddzielnie w czterech kategoriach. Dla dziewcząt i chłopców w grupie młodzik oraz junior, według przedstawionej poniżej tabeli:

Miejsce

1

2

3

5

7/9

9/13

13/17

25

Punkty

12

10

9

8

7

6

5

4


8. Prowadzony będzie również ranking drużynowy - suma zdobytych punktów przez 4 najwyżej sklasyfikowanych zawodników (maksymalnie dwóch z jednej grupy).
9. Nagrody: a) kolejka ligowa, miejsce I - III puchary. b) turniej Masters (nagrody rzeczowe dla 16 zawodników, po cztery w każdej grupie): - zwycięzca całego cyklu otrzymuje puchar i tytuł ''Mistrza Świętokrzyskiej Ligi Młodzieżowej 2017'' oraz nagrodę rzeczową. - zawodnicy z miejsc II - III otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe. - wszystkie zespoły biorące udział w rozgrywkach otrzymują pamiątkowe puchary. - opiekunowie drużyn otrzymują nagrody rzeczowe (pula nagród 1000 zł).
10. Wszyscy opiekunowie podczas zawodów mają zapewnione ciepłe napoje - kawa, herbata.
11. Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój turniejowy zgodny z regulaminem sportowym PZBil (biała wizytowa koszula, muszka, kamizelka lub koszulka klubowa z logo zespołu (jednakowa dla wszystkich członków drużyny) oraz ciemne wizytowe spodnie i buty).
12. Obowiązek ubezpieczenia zawodników biorących udział w turnieju spoczywa na Klubie, który bierze także odpowiedzialność za zawodnika podczas całej imprezy.
13. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stanowią regulaminy i przepisy PZBil.
14. Odpowiedzialnym za przebieg cyklu turniejowego jest p. Marek Karlikowski - tel. 501 176 141
15. Informacje na temat rozgrywek znajdować się będą na stronie: www.bilard-sport.pl oraz www.bilard.kielce.pl w zakładce Liga Młodzieżowa.